Sertifika Sınavı Hakkında

Sertifika Sınavı Nedir?

Sertifika Sınavı, yabancı dil olarak Türkçe becerisini internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla ölçen bir seviye belirleme ve sertifikalandırma sınavıdır. Sınavlar Türkiye’de ve yurt dışında TEST MERKEZLERİ’nde yapılmaktadır.

Sertifika Sınavı sadece internet üzerinden bilgisayar merkezli olarak yapılan ve 5 ana bölümden oluşan bir testtir.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin "Okuma-Anlama, Dil Bilgisi, Dinleme-Anlama, Konuşma ve Yazma" becerilerinin ölçüldüğü bir testtir. Bu teste katılan adaylara seviyelerine göre sertifika verilmektedir.

Sertifika Sınavı'na Kimler Girebilir?

Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen, üniversite eğitimini Türkiye'de ya da Türkçe eğitim veren bir kurumda yapmak isteyen, Türkiye'de herhangi bir burs programına başvuran, iş hayatında Türkçe seviyesini belgelendirmek isteyen her birey Sertifika Sınavı'na katılabilir.

Başvuru

Sertifika Sınavı başvuruları doğrudan ve yalnızca Sertifika Sınavı Merkezlerine yapılabilir. Sertifika Sınavı internet sitesinden (www.utstesti.com) test merkezleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Kayıt

Sertifika Sınavı'na girmek için tüm kayıt işlemlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanması için Sertifika Sınavı başvuru formunun düzgün bir şekilde doldurulması ve giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Ücret

Sertifika Sınavı ücretleri, Sertifika Sınavı Merkezlerine şahsen yapılacak başvuru esnasında ödenmelidir. Test ücretinin yatırıldığı makbuz ya da fatura elektronik ortamda belgelendirilir. Adayın bu belgeyi test gününe kadar muhafaza etmesi gerekmektedir.

Sertifika Sınavı Başvuru Formu

Sertifika Sınavı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilir. Bu formun aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Bu form, aynı zamanda, Sertifika Sınavı Merkezi ile aday arasında imzalanmış bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

Sertifika Sınavı Giriş Belgesi

Sertifika Sınavı giriş belgesi Sertifika Sınavı Merkezi tarafından Sertifika Sınavı kayıt işlemlerini tamamlayan adaylara verilen ve adayın kaydının kesinleştiğini gösteren teste giriş belgesidir. Bu belgenin test günü geçerli başka bir kimlikle ya da pasaportla birlikte adayın yanında bulunması gerekmektedir.

Sertifika Sınavı'na Tekrar Giriş

İsteyen adaylar Sertifika Sınavı'na ilk test tarihinden bir ay sonra tekrar girebilirler. Bu durumda adayların Sertifika Sınavı'ndan aldıkları en yüksek puan geçerli olur.

Sertifika Sınavı Karnesi

Sertifika Sınavı adayları test sonuçlarının ayrıntılı bir raporunu (Doğru soru sayısı, yanlış soru sayısı, puan durumu...) değerlendirme yapıldıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak Sertifika Sınavı “Aday” sayfasında görebilirler.

Yeniden Değerlendirme Talebi

Adaylar, Sertifika Sınavı sonuçlarının kendilerine ulaşmasından sonra test sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilirler. Sertifika Sınavı info@utstesti.com adresine sebepleri ile birlikte taleplerini bir dilekce ile bildirmeleri gerekmektedir. Test Merkezi yetkilileri tarafından dilekçeniz değerlendirilip size bilgi e-postası gönderilecektir.

Sertifika Sınavı'nın Bölümleri

Dinleme-Anlama

Dinlediğini anlama becerisinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Okuma-Anlama

Okuduğunu anlama becerisinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Dil Bilgisi

Türkçe dil bilgisi becerilerinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Konuşma

Bu bölüm karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır.

Karşılıklı Konuşma: kullanıcılara sesli olarak yöneltilen ve onlardan sözlü olarak cevap vermeleri beklenen sesli soruların yer aldığı bölümdür.

Sözlü Anlatım: Kullanıcılara yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak yöneltilen ve kullanıcılardan sözlü olarak cevaplaması İstenen soruların yer aldığı bölümdür. Bu bölümde uzun cevaplar verilmeli.(En az 3-5 dakika)

Yazma

Kullanıcıların Türkçeyi yazılı olarak kullanma becerilerini ölçen soruların yer aldığı bölümdür.

Sertifikalar

Uluslararası Sertifika Sınavı Avrupa Dil Kriterlerine uygun olarak A1/A2 (Temel), B1/B2 (Orta), C (İleri) seviyelerinde 5 farklı test olarak yapılmaktadır. Adaylar istedikleri seviyelerden Sertifika Sınavı'na katılabilir ve o seviyenin (A1 /A2, B1 /B2,C1) sertifikasını alabilirler.

Sertifika Sınavları Başarı Kriterleri

Seviye Tespit Sınavı sonucunda; sınav karnesi verilir ve dil seviyesi bildirilir (A1-A2-B1-B2-C1) Aday sertifika almak isterse dil seviyesine uygun sertifika sınavlarına girmelidir. A1/A2 (Temel), B1/B2 (Orta), C1/C2 (İleri) seviyelerinde toplamda en az %55 puan almak gerekmektedir. Ayrıca, B2 ve C1 sınavlarındaki her beceri alanından da en az %50 doğru cevaplamak gerekmektedir. Beceri alanları: "Okuma-Anlama" (Okuma bölümü ve dil bilgisi), "Dinleme-Anlama", "Konuşma"(karşılıklı konuşma ve konuşma anlatım) ve "Yazma" şeklindedir.

Sertifikanın Geçerlilik Süresi

Sertifika Sınavı'nda verilen sertifikalar alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerli olacaktır.

Soruların Dağılımı

Teste Girme

Teste Girme

Adayların Sertifika Sınavı Merkezi tarafından belirlenen tarihte, test saatinden en az 30 dakika önce teste girecekleri Sertifika Sınavı temsilciliğinde hazır bulunmaları ve yanlarında Sertifika Sınavı Giriş Belgesi, kimlik ya da pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar yanlarında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, çağrı cihazı, sözlük, kitap, çanta, MP3 çalar, ses kayıt cihazı vb. herhangi bir eşya bulunduramazlar. Sertifika Sınavı salonuna, kayıtları onaylanmış ve Sertifika Sınavı Giriş Belgesi verilmiş adaylar ile Sertifika Sınavı temsilcileri dışında herhangi bir kişinin girmesine izin verilmez.

Adaylar yalnızca kendileri için belirlenen bilgisayarlara otururlar ve kendilerine daha önceden verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerini girerek Sertifika Sınavı'nı başlatırlar, Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra Sertifika Sınavı başlar ve kullanıcılar ekranda çıkan yönergeleri takip ederek testi tamamlarlar. Sınavlara ve soru sayılarına göre sınav süresinde değişiklikler olabilir.

Sertifika Sınavı boyunca süre, kullanıcının bilgisayarında etkin olan saat ile belirlenecektir. Kullanıcılar Sertifika Sınavı boyunca karşılaştıkları teknik aksaklıklar ya da kullanıcının yaşayabileceği sağlık sorunları için gözetmenden yardım isteyebileceklerdir.

Bitirme

Adaylar Sertifika Sınavı içinde "Çıkış" düğmesini tıklayarak Sertifika Sınavı'dan tamamen çıkış yapabilirler. Sertifika Sınavı tamamlanmadan çıkış yapmak isteyen ya da Sertifika Sınavı'nı tamamlayan kullanıcılar "Sertifika Sınavı sona ermiştir. Lütfen görevliyi bilgilendiriniz." uyarısını gördüklerinde görevlinin gelmesini beklerler. Kullanıcılar görevli onay verdikten sonra salondan ayrılabilirler.

Erteleme

Sertifika Sınavı tarihi, adaylar tarafından değiştirilebilir. Sertifika Sınavı tarihinin değiştirilmesini talep eden adaylar Sertifika Sınavı Temsilciliğine belirlenen test tarihinden 3 iş günü önce başvuruda bulunmalıdır.

Gecikme

Sertifika Sınavı Merkezi tarafından belirlenen saatte Sertifika Sınavı Temsilciliğinde hazır bulunmayan adaylar kesinlikle teste alınmazlar ve bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemezler.